مشاوره رایگان

سوالات شما توسط وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی به صورت رایگان ظرف مدّت 24 ساعت پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به مشاوره حضوری و یا وکالت راهنمایی خواهید شد.

فیلترهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
وکیل شخصی
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 3 هفته قبل • 
28 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
سهامدار عمده ملک مشاع
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 3 ماه قبل • 
128 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
Takhliyen kargar az manzel
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 4 ماه قبل • 
136 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
رای پزشک قانونی برای جدا زندگی کردن با مادر
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 4 ماه قبل • 
177 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
تعیین تکلیف
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 5 ماه قبل • 
224 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
444 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 10 ماه قبل • 
561 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شکایت از کارفرما در اداره کار
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 11 ماه قبل • 
520 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شارژ ساختمان
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
539 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
تأسیس موسسه
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
575 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اشتباه در انگیزه
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
610 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
خرید و فروش زمین
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
553 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
چک
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
541 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
سفته
حل شدهedalat پاسخ 1 سال قبل • 
539 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز

 

بستن
بستن