مشاوره رایگان

سوالات شما توسط وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی به صورت رایگان ظرف مدّت 24 ساعت پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به مشاوره حضوری و یا وکالت راهنمایی خواهید شد.

فیلترهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 2 ماه قبل • 
128 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 3 ماه قبل • 
211 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شکایت از کارفرما در اداره کار
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 5 ماه قبل • 
203 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شارژ ساختمان
حل شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
214 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
تأسیس موسسه
حل شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
234 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اشتباه در انگیزه
حل شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
237 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
خرید و فروش زمین
حل شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
223 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
چک
حل شدهedalat پاسخ 7 ماه قبل • 
215 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
سفته
حل شدهedalat پاسخ 7 ماه قبل • 
215 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
قرارداد مشارکت در ساخت
حل شدهedalat پاسخ 7 ماه قبل • 
221 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز

 

بستن
بستن