مشاوره رایگان

سوالات شما توسط وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی به صورت رایگان ظرف مدّت 24 ساعت پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به مشاوره حضوری و یا وکالت راهنمایی خواهید شد.

فیلترهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
سهامدار عمده ملک مشاع
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 1 ماه قبل • 
33 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
Takhliyen kargar az manzel
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 2 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
رای پزشک قانونی برای جدا زندگی کردن با مادر
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 2 ماه قبل • 
63 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
تعیین تکلیف
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 3 ماه قبل • 
110 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 6 ماه قبل • 
328 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اجرای چک
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 7 ماه قبل • 
422 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شکایت از کارفرما در اداره کار
پاسخ داده شدهedalat پاسخ 8 ماه قبل • 
397 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
شارژ ساختمان
حل شدهedalat پاسخ 12 ماه قبل • 
414 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
تأسیس موسسه
حل شدهedalat پاسخ 12 ماه قبل • 
438 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
اشتباه در انگیزه
حل شدهedalat پاسخ 12 ماه قبل • 
449 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
خرید و فروش زمین
حل شدهedalat پاسخ 12 ماه قبل • 
417 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
چک
حل شدهedalat پاسخ 11 ماه قبل • 
417 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
سفته
حل شدهedalat پاسخ 11 ماه قبل • 
422 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز
قرارداد مشارکت در ساخت
حل شدهedalat پاسخ 11 ماه قبل • 
442 بازدید1 پاسخ ها0 امتیاز

 

بستن
بستن