کیفری ، جرایم و مجازات ها

ضرب و جرح

اگر ضربه ای به عاقل وارد شود و در اثر آن ضربه مجنون شود قصاص برمرتکب ثابت است

اگر ضربه ای به عاقل وارد شود براثرعاملی مستقل مجنون شود وسپس بمیرد قصاص منتفی است
اگر ضربه ای به مجنون وارد شود ودراثر همان ضربه عاقل شود وبمیرد قصاص منتفی است

اگر ضربه ای به مجنون واردگردد وبراثر عاملی مستقل عاقل گردد و بمیرد قصاص ثابت است

اگرمجنون به کسی حمله کند وطرف مقابل (در مقام دفاع مشروع)اورابکشد دیه ازسوی بیت المال به ورثه او پرداخت میشود

در قطع آلت تناسلی مرد توسط زن و از بین بردن اندام تناسلی زن توسط مرد قصاص منتفی و دیه ثابت میشود

عضو ناقص در مقابل عضو کامل قصاص میشود و مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد

اگر عضو مورد جنایت سالم و عضو مرتکب معیوب باشد مجنی علیه میتواند قصاص کند یا دیه بگیرد

عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمیشود

عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمیشود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن