کیفری ، جرایم و مجازات ها

جرم ترک انفاق

استفاده زوجه از حق حبسی که ماده 1085 قانون مدنی برای وی قائل شده است، مسقط حق نفقه نیست و به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده، خودداری نمودن از پرداخت نفقه چنین زوجهای ، زوج را در معرض مجازات جرم ترک انفاق قرار میدهد. اما توجه شود که این حق را قانون قبل از هرگونه تمکین زوجه از زوج برای وی مقرر نموده است، لذا اگر تمکین صورت گیرد (مانند یکسال زندگی مشترک)، پس از آن زوجه نمیتواند از این حق حبس استفاده نموده و از تمکین خودداری نماید ؛ لذا عدم تمکین در فرض این گزینه، مسقط حق نفقه است و زوج مجرم محسوب نمیشود. سایر موارد به موجب مواد تا 52 50 همین قانون، جرم محسوب میشوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن