مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

حق عینی در قانون 6 مصداق دارد

✅1- حق مالکیت: حق مالکیت گاه بر روی عین است و گاه بر روی منفعت ( بند 1 ماده 29 ق.م)

✅2-حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخصی می تواند از منافع مالی که متعلق به غیر است و یا مالک خاص ندارد استفاده کند. ماده 40 ق.م

تفاوت حق انتفاع و مالکیت منافع: در حق انتفاع منافع مال, متعلق به صاحب حق(منتفع) نیست ولی در مالکیت منافع, ذرات منفعت در ملکیت مالک منافع ایجاد میشود نه در ملکیت مالک عین. مثال: مستجری باغی را اجاره می کند. مالک میوه ها مستاجر است. مدت اجاره تمام میشودو یک سری میوه در باغ باقی می ماند. مستاجر میتواند میوه هایی که در این یک سال بوده بردارد حتی اگر مهلت یک سال تمام شود.

✍️مثال: مالک باغ حق انتفاع به مدت یک سال را به شخصی داده است. مالک میوه ها مالک باغ است. منتفع می تواند در این یکسال از میوه های باغ استفاده کند ولی بعد از یک سال نمی تواند چرا که مالک منفعت نیست.

✅3- حق ارتفاق: حق ارتفاق نوع خاصی از حق انتفاع است که دارای دو ویژگی عمده می باشد:

🔴الف: موضوع حق ارتفاق همواره یک مال غیر منقول است

🔴ب: در حق ارتفاق دو مال غیر منقول وجود دارد که مالک یکی برای کمال انتفاع از مال خود بر روی مال دیگری حق پیدا می کند.

✅4- حق تحجیر: حق تحجیر حقی است که شخص بر روی زمین موات دارد و به موجب آن نسبت به احیای آن زمین بر سایر افراد حق تقدم پیدا می کند. تحجیر: شروع در احیا

✅5- حق شفعه: هر گاه دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسیمی شریک باشند و یکی از دو تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر بر روی ملک خریدار(شخص ثالث) حقی پیدا می کند که به موجب آن می تواند با تادیه ثمن به خریدار, ملک او را تنها به اراده ی خود تملیک کند. ماده 8080ق.م

✅6- حق عینی تبعی(حق وثیقه) هر گاه طلبکار بر روی مال بدهکار حقی پیدا کند که به موجب آن بتواند استیفای طلب خود از آن مال به هنگام امتناع بدهکار از ادای دین بنماید اصطلاحا با این حق, حق عینی تبعی می گویند. این حق یا در نتیجه عقد رهن بوجود می آید. ماده 1771 ق.م یا در نتیجه تصمیم مقامات قضایی یا به حکم قانون مانند حق زوجه بر عین بنا و در خت به هنگام فوت زوج مواد 946 تا 948 ق. م

✍️ماده948- هرگاه ورثه از ادا قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن