کیفری ، جرایم و مجازات ها

مصادیق عوامل موجهه

1⃣ امر آمر قانونی
2⃣دفاع مشروع
3⃣ضرورت
4⃣رضایت مجنی علیه در موارد خاص و استثنایی

️امر آمر قانونی⚖️

الف-حکم قانون
ب-امرآمر قانونی که دو شرط داره
1⃣ امرقانونی باشه
2⃣ آمر نیز قانونی باشد که مختص کارمندان دولت است (هر کدام از این دورکن نباشد قانونی نیست)
3⃣ قانون اهم (عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
4⃣ اجازه قانون

️دفاع مشروع

برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیر لازم است:👇👇👇

️شرایط تجاوز

1⃣ غیرقانونی بودن تجاوز
2⃣فقدان تحریک قبل از تجاوز
3⃣فعلیت تجاوز یا نهایتا قریب الوقوع بودن آن
4⃣ غیرقابل دفع بودن تجاوز

️شرایط امکان دفاع در برابر مامور:

1⃣خروج مامور از حدود وظیفه
2⃣ وجود دلایل و قرائنی که شخصی را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس یا مال خواهد شد

️شرایط دفاع

1⃣دفاع ضرورت داشته باشد
2⃣ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
3⃣توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود
4⃣ عدم امکان توسل به قوای دولتی

️موارد تجاوز:

1⃣ دفاع از نفس
2⃣ عرض و ناموس
3⃣ مال
4⃣ آزادی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن