کیفری ، جرایم و مجازات ها

مرور زمان تعقیب و صدور حکم

✅یعنی آن مدت زمان قانونی که اگر سپری شود و اقدام تحقیقی و تعقیبی آغاز نشود یا بعد از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی حکم صادر نشود ، عمل مشمول مرور زمان شده و مجازاتش ساقط می شود.

✅مبدا شروع مرور زمان تعقیب و رسیدگی :
🔴1. مرور زمان تعقیب : مدت های مذکور از زمان وقوع جرم محاسبه می شود.یعنی از زمان وقوع جرم ، چند سال تعقیبی صورت نگرفته باشد.

✍️پس در جرم آنی :از روزارتکاب ، مرور زمان تعقیب شروع میشود.

✍️پس در جرم مستمر:از لحظه قطع استمرار ، مرور زمان تعقیب شروع میشود.

✍️پس در جرم به عادت:از تاریخ آخرین عمل ، مرور زمان تعقیب شروع میشود.

✍️پس در جرم مرکب :از تحقق اخرین جز جرم ، مرور زمان تعقیب شروع میشود.

🔴2.مرور زمان صدور حکم : مدت های مذکور از زمان آخرین اقدام تعقیبی محاسبه می شود .یعنی از زمان آخرین اقدام تعقیبی ، چند سال حکمی صادر نشده باشد.

✍️اقدام تحقیقی و تعقیبی چیست :
اقدامی که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونیمثل جلب و احضار و بازجویی و استماع اظهارات شهود و مطلعان و تحقیقات ومعاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهد.

✅سوال ، در مواردی که در دادگاه کیفری قرار اناطه صادر میشود ، مرور زمان تعقیب از چه زمانی شروع می شود ؟ در اینجا مبدا مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود….
✅مثال ، زنی به اتهام ترک نفقه از شوهرش شکایت کیفری میکند ، شوهر در دادگاه کیفری حاضر شده و می گوید بین ما علقه ی نکاح وجود ندارد ، دادگاه پرونده را به شعبه حقوقی می فرستد. مرور زمان جرم ترک نفقه از زمانی شروع می شود که حکم دادگاه حقوقی قطعی شده باشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن