مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

ویژگی های خاص خیارات

 

١- خیار مجلس :
در بیع مکاتبه ای *تلفنی* اینترنتی و معامله با خود خیار مجلس وجود ندارد
٢- خیار حیوان :
از نظر قانون مدنی این خیار مختص مشتری است
٣- خیار شرط :
خیار شرط در وقف ، ضمان و نکاح راه ندارد
مبنای این خیار قرارداد است تنها خیاری است که ثالث هم میتواند داشته باشد
۴- خیار رویت و تخلف وصف :
اگر وصف اساسی باشد دیگر خیار ایجاد نمیشود و عقد باطل است
۵- خیار غبن :
ویژه ی عقود معوض است
۶- خیار عیب :
تنها خیاری است که ذی الخیار2تاحق دارد(فسخ یا ارش)
٧- خیار تدلیس :
تدلیس از جانب ثالث سبب ایجاد خیار نیست
٨- خیار تاخیر ثمن :
این خیاربا4شرط ماده 402محقق میشود
٩- خیار تبعض صفقه :
این خیار در موارد قابل تجزیه قابل اجراست
١٠- خیار تخلف شرط :
خیار تخلف از شرط صفت و خیار تخلف در شرط نتیجه با عقد بوجود می آید ولی خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد به وجود می آید
١١- خیار تفلیس :
یک عوض عین معین و عوض دیگر کلی باشد
صاحب کلی قبل از تسلیم مفلس شود
عین معین موجود باشد.(صاحب عین معین خیار دارد)
١٢- خیار تعذر تسلیم:
در مورد کلی اول الزام میکنیم و اگر نشد خیار تعذر تسلیم اعمال میشود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن