خانواده

موارد بطلان نکاح عبارتند از :

1️⃣ نکاح با محارم (مواد 1045- 1046- 1047 ق.م)
2️⃣نکاح با خواهر زن (ماده 1048 ق.م)
3️⃣نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن وی (که از آن می‌تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد.)
4️⃣نکاح با زن شوهردار یا با زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق (مواد 1050 و 1051 ق.م)
5️⃣نکاح با زن سابقش که به واسطه لعان از وی جدا شده است (ماده 1052 ق.م)
6️⃣نکاح در حال احرام (ماده 1053 ق.م)
7️⃣عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش و یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است. (ماده 1054 ق.م)
8️⃣نکاح با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت داده است. (ماده 1056 ق.م)
9️⃣نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است. (ماده 1055 ق.م)
🔟 نکاح با زنی که 3 دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر به واسطه دخالت محلل (ماده 1057 ق.م)
1️⃣1️⃣نکاح همسر سابقی که به 9 طلاق که 6تای آن عدی است مطلقه شده باشد (ماده 1058 ق.م)
1️⃣2️⃣نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر اهل کتاب (ماده 1059 ق.م) و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان
1️⃣3️⃣تعلیق در عقد نکاح (ماده 1068 ق.م)
1️⃣4️⃣ نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ بعدی (ماده 1070 ق.م)
1️⃣5️⃣ عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت (مواد 1095 و 1076 ق.م)
1️⃣6️⃣عدم توالی بین ایجاب یا قبول (ماده 1065 ق.م)
1️⃣7️⃣ عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد. (ماده 1067 ق.م)
1️⃣8️⃣نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه (رای وحدت رویه 261 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 29/1/1363 و نیز ماده 1043 ق.م)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن