کیفری ، جرایم و مجازات ها

اثر گذشت در جرایم

اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت ؛ همان طور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمے اند کہ گذشت یا اعلام شکایت شاکے در تکلیف نماینده جامعه ( دادستان ) برای تعقیب آنها تأثیرے ندارد .

بعنوان مثال
در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانــے و اقتصادے جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقے مے شود چه مالباختہ شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت ڪند متهم به ارتڪاب سرقت ، تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید و گرچه رضایت شاڪے خصوصے در این گونه جرایم تأثیرے بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکــے در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایے بر نوع و میزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسے کرد .

الف ـ رضایت شاکــے در جرائم غیر قابل گذشت قبل از صدور حکم قطعے :در این مرحله ڪه از لحظه آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حڪم قطعی ادامه پیدا میڪند هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیرے و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعــے به نوع دیگر ڪه مناسبتر به حال متهم است تبدیل کند .
بعنوان مثال :
به جای حبس از مجازات جزای نقدے استفاده کند .

ب ـ و اما بعد از صدور حڪم قطعے :در این مرحله هرگاه شاڪے خصوصے از شکایت خود صرف نظر ڪند محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شڪایت از دادگاه صادر کننده حڪم قطعـے درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر کند ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگــے کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد .

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت :
در جرایم قابل گذشت ، با گذشت متضررِ از جرم ، تعقیب یا رسیدگے و یا اجراے حکم متوقف و موقوف مےشود .
پس اگر به فرض مثال ؛ شخصــے به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعے شده باشد با رضایت شاکے خصوصے مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد ، حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتے از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکے بقیه حکم در مورد او اجرا نمیشود .

قانونگذار در قانون مجازات اسلامے ، به برخے از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقے از این دو به عمل بیاورد .
بعنوان مثال جرایمی چون فحاشے ، تهمت و افترا ، ورود به عنف ، تصرف عدوانے ، تخریب ، سوزاندن اسناد تجارے دیگرے ، آتش زدن اموال منقول دیگرے ، تهدید ، افشاے اسرار، ترک انفاق و … از جرایم قابل گذشت محسوب میشوند .

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یڪ از آنان شروع میشود ولی موقوفے تعقیب یا موقوف شدن اجراے حڪم موڪول و منوط به گذشت همہ آنان است .

❓آیا حق گذشت صرفاً به شاکــے خصوصے تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمیشود؟
اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفــے به ورثه اش منتقل مےشود و با گذشت همگــے وراث تعقیب و یا اجراے حڪم متوقف خواهد شد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن