خانواده

مهریه زوجه در صورت فوت زوج

مهریه زوجه در صورت فوت زوج

در صورتی‌که شخصی فوت شود ورثه او تا میزان سهم‌الارثشان در برابر طلبکاران مسؤول هستند بنابراین اگر زوج فوت نماید وراث او تا میزان سهامشان از
ماترک، در برابر زوجه در خصوص مهریه (در صورت مطالبه) مسؤول به پرداخت هستند.

مستندات:
مواد107و1082ازقانون مدن
تاریخ رای نهایی:
1393/12/06
شماره رای نهایی: 9309970224501886

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ک.الف. با وکالت م.ب. فرزند م. به طرفیت خواندگان ن.م. اصالتاً و به ولایت قهری م.م. هفت‌ساله، پ.م. دو سال و شش ماه و… به خواسته مطالبه مهریه به میزان 550 عدد سکه طلای بهار آزادی از ماترک مرحوم ع.م. به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی، نظر به احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی شماره 14044 دفترخانه ثبت ازدواج شماره… شهر ری ملاحظه خواسته خواهان، عدم حضور خواندگان با وصف ابلاغ وقت و عدم ارائه دلیل بر پرداخت مهریه توسط مشارالیهما، ملاحظه گواهی فوت زوج و گواهی انحصار وراثت شماره 812 مورخ 13/10/91 صادره از شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران، نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078 و 1082 از قانون مدنی و مواد 194,198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت پانصد و پنجاه سکه طلای بهار آزادی بابت اصل خواسته به نسبت سهم‌الارث مندرج در گواهی فوق و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از جانب طرفین می‌باشد.
رئیس شعبه251دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. به طرفیت خانم ک.الف. با وکالت آقای م.ب. از دادنامه شماره 1735 مورخه 26/9/93 شعبه محترم 251 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت سهم‌الارث خود از ماترک مرحوم ع.م. در خصوص مهریه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده 356 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر یا تقاضای أخذ وکیل به سایت موسسه حقوقی وکلای عدالت (vokalayeedalat.com) مراجعه یا با شماره 09133171193 هماهنگی فرمائید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن