وکالت و مشاوره

تعدد وکیل در دعاوی و اثر حضور وی

⭕️١. در کلیه امور حقوقی⬅️

مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

🔴٢. در محاکم کیفری ٢⬅️
هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ق.آ.د.ک حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

🔴٣. در محاکم کیفری یک⬅️
هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده ٣٨۵ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.

⭕️نکات مهم

۱. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید
ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶ ق.آ.د.ک را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل در دادگاه است ، به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری دهیم .

۲.‌ برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل است ، به محاکم تجدیدنظر و دیوان که در امور حقوقی نیز تسری دهیم.

⭕️ مواردی که تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع وفاقداعتبار است⬅️

١. مستنداً به ماده٣۴٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

٢. طبق ماده۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن