مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

نکات مهم و کاربردی از قانون مدنی

نکات مهم و کاربردی از قانون مدنی

1- معامله فضولی به دلیل فقدان سمت ، اذن واختیار غیر نافذ است

2- معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

3- معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

4- معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

5- معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

6- معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

7- اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

8- اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

9- در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

10- در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

11- در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است

12- در عقد مقید یا مشروط ممکن است
هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

13- تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

14- تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

15- دوایقاع قابل رجوع داریم: طلاق رجعی و اذن

16- ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک. چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

17- تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده و تنها ایقاعی که مفید اباحه در مال است اعراض است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن