مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه

🔸دادگاه کیفری دو
با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل. که در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.(م ۲۹۵ آ.د.ک)

🔸دادگاه کیفری یک
دارای رئیس و دو مستشار که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (م ۲۹۶ آ.د.ک)

🔸دادگاه انقلاب
برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) مادّه‌ی (۳۰۲) این قانون، دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد ، برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار. (م ۲۹۷ آ.د.ک)

🔸دادگاه اطفال و نوجوانان
با حضور یک قاضی و یک مشاور. که نظر مشاور، مشورتی است. (م ۲۹۸ آ.د.ک)

🔸دادگاه بخش
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (م ۳۳۶ آ.د.ک)

🔸دادگاه تجدیدنظر استان
دارای رییس و دو مستشار. که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (م ۴۲۶ آ.د.ک)

🔸دیوان عالی کشور
متشکّل از رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲، اصلاحی مورّخ ۱۳۹۴)

🔸دادگاه نظامی دو
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۲۹۵ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه نظامی یک
دارای رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۲۹۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه تجدیدنظر نظامی
دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ی ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ی ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

🔸دادگاه ویژه‌ی روحانیت
با حضور حاکم شرع (مستنبط از موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت، مصوّب مرداد ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴)

🔸دادگاه تجدیدنظر روحانیت
متشکّل از یک رئیس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ی ۵۰ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیّت ۱۳۸۴)

🔸شعبه‌ بدوی دیوان عدالت
متشکّل از یک رییس یا دادرس‌ علی‌البدل. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع)

🔸شعبه‌ تجدیدنظردیوان عدالت
متشکّل از یک رییس و دو مستشار. که با حضور دو عضو رسمیّت می‌یابد. و ملاک صدور رأی، نظر اکثریّت است. (مادّه‌ی ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع)

🔸دادگاه عمومی حقوقی
با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل. (بند «الف» مادّه‌ی ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

🔸دادگاه خانواده
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن. که اظهارنظر قاضی مشاور زن، مشورتی است. و قاضی انشاء‌کننده‌ی رأی می‌تواند با نظر وی مخالفت کرده و با ذکر دلیل نظریّه‌ وی را ردّ کند. (مادّه‌ی ۲ قانون حمایت خانواده،۱۳۹۱)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن