مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

شرکت های تجاری

شرکت های تجاری

شرکت های تجاری ، تعداد شرکا در انواع شرکت ، شیوه ی نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
1- سهامی عام و خاص

2- تضامنی

3- با مسئولیت محدود

4- مختلط غیر سهامی

5- مختلط سهامی

6- نسبی

7- عاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.((حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند)) ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، ((حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند)) ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت تضامنی

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.((شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند)).در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( مواد 116، 117 و 124 ق.ت)

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.((مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است)). تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و ((مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد)).( ماده 183 ق.ت)

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص ((بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود)) تشکیل می شود.((مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است)).در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین ((یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهام دار)) تشکیل می شوند.((مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند)).در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

شرکت تعاونی

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و ((مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد))

تعداد شرکا در انواع شرکت

حداقل 2 شریک:

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

با مسئولیت محدود

مختلط غیر سهامی

حداقل 3 شریک:

شرکت سهامی خاص

شرکت مختلط سهامی

حداقل 5 شریک:

شرکت سهامی عام

حداقل 7 شریک:

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شیوه ی نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری

1- سهامی عام

👈🏼آزاد است و نمی توان در اساسنامه آن را محدود نمود.

2- سهامی خاص

👈🏼آزاد است اما می توان در اساسنامه آن را محدود نمود.

3- تعاونی

👈🏼آزاد است اما محدودیت پذیر هم است.

4- مسولیت محدود

👈🏼منوط به موافقت کنندگان دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه که دارای اکثریت عددی هم باشند و نقل و انتقال سرمایه منوط به تنظیم سند رسمی است.

5- تضامنی،نسبی مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی

👈🏼منوط است به اتفاق آراء اما در مختلط سهامی شرکای سهامی در نقل و انتقال سرمایه ی خود آزاد هستند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن