مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

دعاوی طاری

دعاوی طاری

1-دعوای متقابل

2-دعوای اضافی

3-دعوای ورود ثالث

4-دعوای جلب ثالث

به استثناء دعوای ورود ثالث که تا قبل ختم دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر قابل طرح است، باقی موارد فقط تا پایان جلسه اول دادرسی قابل طرح می باشند.

هرگاه شخص ثالث در دعوای مطروحه برای خود مستقلاً حقی قایل باشد {دعوای ورود ثالث اصلی} یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند {دعوای ورود ثالث تبعی} می تواند تا وقتی ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود که در هر صورت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

ورود ثالث در مرحله اعاده دادرسی ممکن نمی باشد.

استرداد دادخواست یا دعوا، ابطال دادخواست، رد دعوا ،عدم استماع دعوا و زوال دعوی اصلی هیچ اثری بر دعاوی طاری ندارد

جلب شخص ثالث فقط از سوی اصحاب دعوا ممکن می باشد و بایستی تا پایان  جلسه اول دادرسی اظهار سود و ظرف ۳روز پس از ارائه جهات و دلایل، با ارایه دادخواست ،جلب شخص ثالث را درخواست نمایند.

عدم  صلاحیت محلی مانع رسیدگی به دعوای طاری نیست اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باسد پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و اگر رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد،دعوای اصلی تا اتخاذ تصمیم متوقف می شود.

رد دعوای شخص ثالث در مرحله بدوی مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نمی باشد.

دعوای متقابل درصورتی پذیرفته می شود و تواماً رسیدگی می شود که، ناشی از یک منشاء باشد و بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد.

طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل ، مجاز نمی باشد

طرح دعوای متقابل در مرحله بدوی ممکن می باشد و طرح دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر و واخواهی مجاز نیست

دعاوی تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و… که دفاع از دعوای اصلی می باشد،دعوای متقابل محسوب نمی شود.

دعوای اضافی، از سوی خواهان دعوای اصلی مطرح می گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن