مدنی ، مالی ، عقود ، تجاری

تقسیم ماترک وراث

تقسیم ماترک وراث

هر شخصى که فوت مى کند، سهم وراث او از ماترک به روش ذیل مشخص مى گردد:

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت

اشخاصی که به فرض ارث میبرند: مادر ، زوج و زوجه

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند: پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی.

بغیر از موارد فوق بقیه به قرابت ارث میبرند . (مواد 896.897.898 قانون مدنى)

در طبقه اول ارث 6 فرض داریم :

1/6

1/3

2/3

1/8

1/4

1/2

در طبقه اول ارث

1/6👈”مادر” و “پدر” متوفی

‘به شرط وجود اولاد’ 1/6 به فرض ارث میبرند

و “کلاله امی ” اگر تنها باشد 1/6 به فرض ارث میبرد .

در طبقه اول ارث

1/3👈”مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه 1/3 به فرض ارث میبرد و “کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد 1/3 به فرض میبرد.

در طبقه اول ارث

2/3👈”دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر 2/3 به فرض ارث میبرد

“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور 2/3 به فرض ارث میبرند .

در طبقه اول ارث

1/8👈”زوجه” به شرط وجود اولاد 1/8 به فرض ارث میبرد.

در طبقه اول ارث

1/4👈”زوج” به شرط بودن اولاد و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد1/4 به فرض ارث میبرند

در طبقه اول ارث

1/2👈”زوج” به شرط نبود اولاد 1/2 به فرض ارث میبرد.

اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد 👈تمام ترکه را میبرد (1/2 به قرابت و 1/2 به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد 👈پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ بهارث میبرد .

اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد 👈مادر تمام ترکه را میبرد (2/3به قرابت (رد) و 1/3 به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد 👈تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.

اولاد ذکور و اناث (باهم)👈 ذکور (پسرها) 2 سهم اناث (دخترها) ارث میبرد

فقط اولاد ‘ذکور’ باشد 👈تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .

اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد 👈تمام ترکه را میبرند (1/2 به قرابت و 2/3 به فرض )

در صورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد 👈

پدر👈1/6 به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود.

درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشد با ‘چند دختر’👈پدر 👈1/6 به فرض و دختر ها 2/3 به تساوی ارث میبرند.

اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’👈

پدر 👈1/6 به فرض دختر👈1/2 به فرض

در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد 👈

مادر👈1/6 به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’ 👈مادر👈1/6 به فرض

دخترها 👈2/3 به فرض

اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’ 👈

مادر 👈1/6 به فرض

دختر👈1/2 به فرض

درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر) داشته باشد و اولاد 👈مادر👈1/6 به فرض

پدر👈1/6 به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی

‘ ابوین’ (پدرو مادر) داشته باشد با ‘چند دختر’👈

مادر 👈1/6 به فرض

پدر 👈1/6 به فرض

دخترها 👈2/3 به تساوی

درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر) داشته باشد و ‘یک دختر’👈

مادر 👈1/6 به فرض

پدر👈1/6 به فرض

دختر👈1/2 به فرض

بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود

مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.

طبقه دوم ارث

فروض در طبقه دوم ارث 4 تا هستند

1/6

1/3

1/2

2/3

1/6👈امی – خواهر و برادر

1/3👈امی – خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )

1/2👈خواهر بدون برادر – ابی یا ابوینی

2/3👈دو خواهر یا بیشتر بدون برادر – ابی یا ابوینی

اگر متوفی یک ‘برادر’ (ابوینی یا ابی) داشته باشد 👈تمام ترکه را به ‘ قرابت’ به ارث میبرد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی) داشته باشد 👈 1/2 به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘برادر’ (امی) داشته باشد👈1/6 به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی ) داشته باشد 👈1/6 به فرض و بقیه به رد

جد (ابی -امی) متوفی (درحالت انفراد ) 👈تمام ترکه را میبرد .

جده (ابی – امی ) متوفی (درحالت انفراد)👈تمام ترکه را میبرد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن